Ny innendørs treningsarena er under bygging for klubben. Skytehallen bygges der gamle Orstad speiderhus stod. Speiderhuset ble revet på forsommeren 2018 for å gi plass til ny innendørs skytehall. Hallen blir på 300 kvm og vil ha målene 10 X 30 m. Kommunen ga klubben lov til å bygge et bygg som satte samme fotavtrykk i størrelse som speiderhuset. Dette gir klubben helt nye muligheter trenings- og rekrutteringsmessig. Det vil og bli mulig å arrangere mellomstore stevner her da det vil bli plass til 12 skyttere på linja. På trening vil det være mulig å skyte enda flere samtidig da det ikke er krav til 80 cm plass pr skytter på linja.

Innvendig vil bygget bestå av en skytehall på 10 X 21 m, allrom med kjøkken, to toalett og entrè.

Byggingen er godt i gang og det vil komme flere bilder her etter hvert som prosessen skrider frem.

Vegger og tak utvendig er montert.

Tirsdag 28. august 2018 ble grunnsteinen til hallen lagt ned under en høytidelig seremoni i bygget som er under oppføring. Flere prominente gjester var til stede og det var kultursjef i Klepp, Ulf Ludvigsen, som stod for den ofisielle delen. Stavanger Aftenblad og Jærbladet var også til stede og tok bilder og intervjuet sentrale personer.

Onsdag 5. september ble gulvet støpt og polert.

Første innvendige vegg er reist.

Trollvikahallen ble offisielt åpnet fredag 8. mars 2019. All innendørs aktivitet er dermed flyttet fra Klepp idrettshall til Trollvikahallen.

 

 

 

Sports brands | GOLF NIKE SHOES