Klubbens historie.

 

Klepp bueskytterklubb ble startet i 1987 som følge av at en gruppe speidere fra Orstad speidergruppe organiserte aktivitetsdag, og fikk prøve bueskyting hos Bryne bueskytterklubb. De som var med ble interesserte i å drive med dette videre og det ble bestemt å starte egen klubb. De første årene var klubben en del av KFUM/KFUK systemet og gikk under navnet Klepp KFUM/K IL, Orstadbuen. I 1991 byttet klubben navn til Klepp bueskyttere og hoppet således av KFUM/K systemet.

I begynnelsen trente klubben i gymsalen på Orstad skole, men det var store begrensninger på treningstidene. Etter en stund fikk styret vite at to tilfluktsrom i Klepp idrettshall var ledige, og da klubben fikk tilgang der ble det mye lettere for medlemmene å trene ofte da klubben er alene om å disponere lokalene.

Utendørs var det og utfordrene å få trent i starten da vi ikke hadde eget treningsanlegg. Treningen foregikk tidvis i Sandtangen på Bryne og tidvis der som det i dag er modellbilbane i Klepp. Etter noen år med begrensede muligheter til å trene utendørs ble arbeidet med å etablere Trollvika buepark pågegynt, og i 2001 stod anlegget ferdig.

Det at klubben har gode anlegg for å trene gjør at vi kan tilby nye interesserte å trene ofte, og det er veldig bra for rekruttering. Klubben er en av landets største og mest aktive bueskytterklubber og hevder seg alltid i nasjonale mesterskap. Klubbens prestasjoner har også i det siste resultert i uttak til internasjonale stevner. Noen av medlemmene har prestert så bra at det har resultert i sponsoravtaler med utstyrsleverandører. Flere av klubbens skyttere er også tatt ut av NBF til å være med i satsingsgrupper frem mot kommende internasjonale mesterskap.