Retningslinjer for klubbmedlemmer kan lastes ned her.

Dette er retningslinjer som styret i klubben ønsker at aktive skyttere i størst mulig grad retter seg etter for å skape et godt klubbmiljø.

Retningslinjene har nå blitt revidert.

Link til klubbens vedtekter her.

 

Styret.