Retningslinjer for klubbmedlemmer kan lastes ned her.

Dette er retningslinjer som styret i klubben ønsker at aktive skyttere i størst mulig grad retter seg etter for å skape et godt klubbmiljø.

Retningslinjene har nå blitt revidert.

Link til klubbens vedtekter her.

Det er utarbeidet regler for bruk av Trollvikahallen. Disse reglene skal følges av alle som bruker hallen. Link her.

 

Styret.

 

Running Sneakers Store | Nike