Det jobbes med å bygge ny skytehall i umiddelbar nærhet til utendørsbanen. Når hallen står ferdig vil antall skyttere som kan skyte samtidig øke betraktelig. Byggearbeidet er godt i gang og hallen er planlagt å stå ferdig til bruk i 2019. Flere detaljer ligger under fanen "ny innendørsarena".
Inntil videre foregår innendørs trening i Klepphallen som før.
 
Klubben leier lokaler i Klepp idrettshall.
Her disponerer vi to tilfluktsrom som brukes til innendørstrening.
 
Klubben eier et flott utendørsanlegg, Trollvika buepark, inne i skogen på nordsiden av Frøylandsvatnet.
(For å finne banen i linken over, velg Klepp kommune der det står Finnøy, velg så idrett og fritid i interessepunktfanen og til slutt Trollvika buepark. Banen vil så dukke opp på kartet.)