Klepp bueskyttere skal avholde årsmøte for 2021 tirsdag 11. mai. Det skal velges representanter til nytt styre. De som kan tenke seg å sitte i styret bes ta kontakt med valgkomiteen, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Det er krav til at styret består av representanter av begge kjønn.

Running sports | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf