For de skyttere som måtte ønske å lagre skyteutstyr i Trollvikahallen er det nå mulig å lagre dette på loftet kostnadsfritt. Det blir forløpig på eget ansvar i forhold til støv da det fortsatt pågår byggearbeid på loftet. Utstyr vil kunne bli nedstøvet. Utstyret bør settes slik at det er mulig å komme til for de som skal fullføre rommet oppe.

Da rommet oppe fortsatt ikke er ferdig er det ønskelig at andelen privat utstyr som lagres på loftet holdes på et minimum slik at det ikke er for mye til hinder for de som skal fullføre prosjektet.

På sikt vil det bli innført en betalingsløsning der hver enkelt skytter betaler årlig leie for lagringsplass oppe.

 

Sneakers Store | UK Trainer News & Releases