For de skyttere som måtte ønske å lagre skyteutstyr i Trollvikahallen er det nå mulig å lagre dette på loftet kostnadsfritt. Det blir forløpig på eget ansvar i forhold til støv da det fortsatt pågår byggearbeid på loftet. Utstyr vil kunne bli nedstøvet. Utstyret bør settes slik at det er mulig å komme til for de som skal fullføre rommet oppe.

På sikt vil det bli innført en betalingsløsning der hver enkelt skytter betaler årlig leie for lagringsplass oppe.