Det innkalles herved til nytt ekstraordinært årsmøte torsdag 6.12.2018 i Trollvikahallen.

Innkalling og saksliste her.