Gunnar Fykse har på vegne av klubben søkt om økonomisk tilskudd til audio/videoutstyr til den nye skytehallen. Pengene kommer fra hjertebankfondet som sparebanken vest har opprettet for å støtte lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge. Summen det ble søkt om var 75000,-. Det var over 70 søkere til 8 tildelinger.

Klepp bueskyttere var en av de 8 heldige lag eller klubb som fikk tildelt summen det ble søkt om. Det å få et slikt tilskudd er meget kjærkomment og viser at det klubben driver med har blitt lagt merke til.

Takk til jury og sparebanken vest for at klubben ble valgt ut som en av de heldige.

 

 

 

Best Authentic Sneakers | Nike News