Prosessen med å bygge ny skytehall er i gang. Det har vært et par økter med dugnad for å få revet speiderhuset slik at byggingen av hallen kan komme i gang. Rivingen starter i begynnelsen av juni. Når rivingen og påfølgende rydding er unnagjort vil bygging starte for fullt. Alle i klubben oppfordres til å delta så mye som mulig med dugnad for å holde kostnadene nede. Så langt har det vært bra.

Bilder av riving og bygging vil komme etter hvert. Her er en liten smakebit.