Det er laget en ny ryddeliste for innesesongen 2017/2018. Lista ligger som PDF - fil her.

Det står på lista hva som forventes av den enkelte. Det er enkle oppgaver som kan gjøres unna på 15 - 20 minutter dersom alle gjør litt hver uke.

Lista henger også i hallen i papirform.