Da har jeg satt opp ryddeliste for Trollvika. Lista er en PDF fil som ligger her.

Lista er nå ferdig satt opp fra min side ut fra tilbakemeldinger jeg har fått fra dere som står på lista.Det vil være mulig å bytte, men da må byttene skje internt mellom dere som står på lista og det er vedkommende på lista som selv er ansvarlig for å bytte med en annen.

Det blir helt enkle oppgaver som å påse at ikke søppeldunken flyter over, og ta ut sekken av spannet når den er full og sette i ny sekk. Jeg skal sørge for at det er sekker tilgjengelig.

jordan release date | Autres