Det innkalles herved til nytt ekstraordinært årsmøte torsdag 6.12.2018 i Trollvikahallen.

Innkalling og saksliste her.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte mandag 26/11 kl 1800 i den nye skytehallen.

Agendaen er å godkjenne klubbens nye vedtekter.

Alle medlemmer er velkomne. Her blir det også en mulighet til å se progresjonen i byggeprosessen i hallen.

For de som er usikre på hvor hallen ligger, så er det samme innkjøring som til utebanen.

Link til reviderte vedtekter her.

mvh

Styret

Klubbens vedtekter ligger under fanen "For medlemmer". Dette er vedtekter alle særidrettslag må ha og vedtektene må være godkjent av Rogaland idrettskrets. Vedtektene inneholder en del nyttig informasjon, blandt annet hvordan styret skal være sammensatt. Det kan være greit å se igjennom før klubbens årsmøte for å være litt forberedt på hva som skjer på et årsmøte for de som ikke har vært med på det.

Styret.

Gunnar Fykse har på vegne av klubben søkt om økonomisk tilskudd til audio/videoutstyr til den nye skytehallen. Pengene kommer fra hjertebankfondet som sparebanken vest har opprettet for å støtte lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge. Summen det ble søkt om var 75000,-. Det var over 70 søkere til 8 tildelinger.

Klepp bueskyttere var en de 8 heldige som fikk tildelt summen det ble søkt om. Det å få et slikt tilskudd er meget kjærkomment og viser at det klubben driver med har blitt lagt merke til.

Takk til jury og sparebanken vest for at klubben ble valgt ut som en av de heldige.

 

 

 

Styret i klubben innkaller herved medlemmer i klubben til medlemsmøte mandag 1. oktober kl 1900 i møterommet i 2. etasje i Klepp idrettshall.

Meningen med møtet er å samle så mange som mulig til et uformelt møte der medlemmer kan treffes i et annet fora enn på skytebanen. Foreldre er også velkomne. Det vil bli informert om fremdriften av bygging av ny skytehall. De som måtte ha noe på hjertet, enten skyttere eller foreldre, er velkomne til å ta det opp.

Mat og drikke vil bli servert så styret må ha et overslag over hvor mange som kommer. Meld fra på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Styret.

 

Subcategories